Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Čab je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o VO.

Verejné obstarávanie realizuje podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa osobitných požiadaviek.

V opodstatnených prípadoch zabezpečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so starostkou obce Čab.

Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom "Profile verejného obstarávateľa".

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obec Čab

IČO: 36105724

DIČ: 2021487996

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. č.ú. 0822876001/5600

IBAN: SK44 5600 0000 0008 2287 6001

BIC kód banky: KOMASK2X

Kontakt:

Obec Čab

Čab 1

951 24 Nové Sady

Tel.č.: 037/7894370, Fax: 037/7894388, Mobil: 0918 076551

e-mail: info@obeccab.sk

internetová adresa: www.obeccab.sk

 

Informácia o zákazkách podľa § 9 ods. 9

ROK 2013

P.č. Dátum
zverejnenia /číslo jednania
Predmet zákazky Termín
predlož.
ponuky
Kontaktná
osoba
obstarávan.
Výsled.
cena

v € bez DPH

Úspešný
uchádzač
Termín
dodan.
predm.
zákaz
1. 10.7.2013- 456/2013 Prístupový
chodník
k šport.areálu
15.7.2013
do 11.00 hod
Ing. L. Mellen
starosta obce
1800 Inlaja s.r.o.
Dubíková 15
Nitra
31.7.2013
2. 3.9.2013- 569/2013 Spracovanie  územného plánu obce Čab – zmeny a doplnky č.2 10.9.2013
do 12.00 hod
Ing. L. Mellen
starosta obce
2500 PReARCH s.r.o.
J.Kráľa 41
Nitra
10.10.2013
3. 6.9.2013- 580/2013 Úprava verejného
priestranstva pri KD a DS – stavba
11.9.2013
do 12.00 hod
Ing. L. Mellen
starosta obce
8323,17 GREENERY s.r.o. Novomestského 507/59 Nitra 30.4.2014
4. 6.9.2013- 581/2013 Dostavba domu smútku v Čabe – stavba 11.9.2013
do 14.00 hod
Ing. L. Mellen
starosta obce
6591 SVS Nitra s.r.o.
Topoľčianska 66 Nitra
30.4.2014
5. 13.9.2013-

605/2013

Terénne úpravy verejného priestranstva a ihriska - stavba 19.9.2013
do 12.00 hod
Ing. L. Mellen
starosta obce
4750 Inlaja s.r.o.
Dubíková 15
Nitra
31.12.2013
6.

3.12.2013-

814/2013

Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2014

10.12.2013

do 11.00 hod

Ing. L. Mellen
starosta obce
 

Le Cheque Dejeuner s.r.o.
 Tomášikova 23/D, Bratislava

1.1.2014
               

 

ROK 2014

P.č

Dátum
zverejnenia

/číslo jednania

Predmet zákazky Termín
predlož.
ponuky
Kontakt.
osoba
obstaráv.

Výsled.
cena

v € bez DPH

Úspešný
uchádzač
Termín
dodan.
predm.
zákaz
1.

14.5.2014

342/2014

Rekonštrukcia fasády, schodov a chodníka DS 30.5.2014 do 14.00 hod Ing. L. Mellen
starosta obce
4100

SVS Nitra s.r.o.

Topoľčianska 66

Nitra

30.6.2014
2.

15.5.2014

344/2014

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ 20.6.2014 do 14.00 hod Ing. L. Mellen
starosta obce
10732,75

SVS Nitra s.r.o.

Topoľčianska 66

Nitra

20.7.2014
3.

27.10.2014

671/2014

Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2015 3.11.2014 do 13.00 hod Ing. L. Mellen
starosta obce
  Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
rok 2015
4.

10.11.2014

710/2014

Zhotovenie kamerového systému v obci Čab 12.11.2014 do 11.00 hod Ing. L. Mellen
starosta obce
9000

Obecné siete s.r.o.

Sládkovičova 11

Nitra

rok 2014,2015

 

 

ROK 2015

P.č Predmet zákazky Kontaktná osoba obstarávan.

Výsled.

cena v € s DPH

Úspešný
uchádzač

Dátum podpisu zmluvy/

vystavenia objednávky

1. Rekonštrukcia kuchyne MŠ v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

1994,88

SVS Nitra s.r.o.

Topoľčianska 66

Nitra

21.9.2015

zmluva

2. Územný plán obce Čab - zmeny a doplnky č.3

Eva Andacká

starostka obce

4500 WAve -Ing. Miroslav Hrušovský, Nitra

24.11.2015

objednávka

3. zabezpečenie služieb VO na dodávateľa staveb.prác pre služby stavebného dozoru a služby projektanta

Eva Andacká

starostka obce

1440 EUFC SK s.r.o. Bratislava

24.11.2015

objednávka

4. vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Výstavba a rekonštrukcia športovísk a detských ihrísk v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

5940 PReARCH s.r.o. Nitra

2.12.2015

zmluva

5. vypracovanie projektovej dokumentíácie na stavbu Zateplenie MŠ a využívanie OZE a úsper energie v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

7992 PReARCH s.r.o. Nitra

2.12.2015

zmluva

6. Aktualizácia PHSR 2016-2023

Eva Andacká

starostka obce

1800 EUFC SK s.r.o. Bratislava

3.12.2015

zmluva

7. Vypracovanie strateg.dokumentu Ekonomická udržateľnosť vrátane štúdie uskutočniteľnosti projektu Podpora podmienok pre trávenie voľného času v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

9000 EUFC SK s.r.o. Bratislava

15.12.2015

zmluva

8. Vypracovanie strateg.dokumentu Ekonomická udržateľnosť vrátane štúdie uskutočniteľnosti projektu Investície do využívania OZE a úspora energie v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

12000 EUFC SK s.r.o. Bratislava

15.12.2015

zmluva

9. Dodávka špecializovaných služieb k projektu Podpora podmienok pre trávenie voľného času v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

1800 EUFC SK s.r.o. Bratislava

15.12.2015

zmluva

10.

Dodávka špecializovaných služieb k projektu Investície do využívania OZE a úspor energie v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

1800

EUFC SK s.r.o. Bratislava

15.12.2015

zmluva

11. zabezpečenie služieb VO na dodávateľa stavebných prác na projekt Zateplenie MŠ a využívanie OZE a úspor energie v projekt Výstavba a rekonštrukcia športovísk a detských ihrísk

Eva Andacká

starostka obce

1600 CVO s.r.o. Medený Hámor

17.12.2015

zmluva

 

ROK 2016

P.č. Predmet zákazky Kontaktná osoba obstarávan.

Výsled.

cena v € s DPH

Úspešný

uchádzač

Dátum podpisu zmluvy/

vystavenia objednávky

1. revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov na budovách vo vlastníctve Obce Čab

Eva Andacká

starostka obce
3 404,54 Ľubomír Štefánik, Zbehy 668, 951 42 Zbehy 4.4.2016
2. vybavenie knižnice nábytkom - knižničné regále, čitateľské stoly, stoličky, detský nábytok, PC stôl M.Bálešová 3883,55 Ceiba spol.s.r.o. Jesenského 85, Štúrovo 8.8.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2017

P.č. Predmet zákazky Kontaktná osoba obstarávan.

Výsled.

cena v € s DPH

Úspešný

uchádzač

Dátum podpisu zmluvy/

vystavenia objednávky

1. Kamerový systém obce

Eva Andacká

starostka obce
23949,12 Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 951 24 Nitra 5.4.2017
           

 

 


 

ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS. 9

sutazne_podklady.rtf(51.8 kB)Územný plán Obce Čab - zmeny a doplnky č.2
súťažné podklady.rtf(62.7 kB)Úprava verejného priestranstva pri kultúrnom dome a dome smútku - stavba
sutazne_podklady.rtf(62.8 kB)Dostavba Domu smútku v Čabe - stavba

SÚHRNNÉ SPRÁVY VEREJNÉHO OBSTARAVÁNIA

verejne_obstaravanie_II.stvrtrok_2013.rtf(14.3 kB)Súhrnná správa VO II.štvrťrok 2013
verejne_obstaravanie_I.stvrtrok_2013.rtf(17.9 kB)Súhrnná správa VO I.štvrťrok 2013
verejné obstarávanie I.štvrťrok 2012.rtf(9.6 kB)Súhrnná správa VO I. štrvťrok 2012

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka