Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenia k 11. zasadnutiu OZ.pdf(211.8 kB)Uznesenia k 11. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 10. zasadnutiu OZ.pdf(232.8 kB)Uznesenia k 10. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 9. zasadnutiu OZ.pdf(182.4 kB)Uznesenia k 9. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 8. zasadnutiu OZ.pdf(249.7 kB)Uznesenia k 8. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 7. zasadnutiu OZ.rtf(134.1 kB)Uznesenia k 7. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 6. zasadnutiu OZ.rtf(143.7 kB)Uznesenia k 6. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 5. zasadnutiu OZ.rtf(170.7 kB)Uznesenia k 5. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 4. zasadnutiu OZ.rtf(90.5 kB)Uznesenia k 4. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 3. zasadnutiu OZ.rtf(108.7 kB)Uznesenia k 3. zasadnutiu OZ

 

Uznesenia z 21. zasadnutia OZ

Uznesenie č. 61/2013 z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabe zo dňa 17.7.2013 K bodu č. 3 Súťaž na dodávateľov plynu a elektrickej energie pre obec v rámci ZMOS Nitra Obecné zastupiteľstvo v Čabe podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v z.n.p. berie na vedomie in ...
 

 

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ

Uznesenie č. 44/2013 z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabe zo dňa 21.06.2013 K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ Obecné zastupiteľstvo v Čabe podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v z.n.p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 1 ...
 

 

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ

Uznesenie č. 21/2013 z 19. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabe zo dňa 25.4.2013 K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ Obecné zastupiteľstvo v Čabe podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v z.n.p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z ...
 

 

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 1//2013  Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 89/2012  Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 66/2012  Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 44/2012  Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia 14. mimoriadneho zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A:  Doporučuje Uznesenie č. 44/2012  Obecného zastupiteľstva v ...
 

 

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 29/2012  Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ dňa 10.5.2012

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 15/2012  Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ dňa 19.3.2012

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 1/2012  Obecného zastupiteľstva v ...
 

 

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ dňa 15.12.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 87/2011  Obecného zastupiteľ ...
 

 

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ dňa 28.11.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 77/2011  Obecného zastupiteľ ...
 

 

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ dňa 17.10.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 69/2011 Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ dňa 29.9.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 55/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastu ...
 

 

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ dňa 28.7.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 44/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastu ...
 

 

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ dňa 21.6.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 32/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastu ...
 

 

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ dňa 9.5.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 21/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastu ...
 

 

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ dňa 10.03.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 11/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastu ...
 

 

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ dňa 28.1.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 1/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastup ...
 

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ dňa 15.12.2010

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.

Obecné zastupiteľstvo v Čabe

A: Berie na vedomie
Uznesenie č. 224/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe berie na vedomie správu o výsledkoch volieb v obci Čab
na funkciu starostu obce a funkciu obecného zastupiteľstva, prednesenú predsedom volebnej komisie p. Štefanom Gregušom
Uznesenie č. 225/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Ladislava Mellena
Uznesenie č. 226/ 2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe berie na vedomie programový rozpočet na r. 2012-2013.

B:Konštatuje
Uznesenie č. 227/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe konštatuje, že novozvolený starosta obce Ing. Ladislav Mellen zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

Uznesenie č. 228/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe konštatuje, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Daniela Halvoníková,
Ľubomír Jobek
PhDr. Miroslava Líšková,
Ivan Lukáčik,
Jozef Mikuška
Anna Podhradská,
Radoslav Šmitala,

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

C: Volí
Uznesenie č. 229/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe volí
Predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Čabe
Lukáčik Ivan
Členov Komisie pre ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Čabe
Jobek Ľubomír, Mgr.Halvoníkovú Danielu

Uznesenie č.230/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe volí
Predsedu Komisie pre verejný poriadok: Mgr.Halvoníkovú Danielu
Členov Komisie pre verejný poriadok: PhDr. Líšková Miroslava, Ing. Bernadičová Marcela
Greguš Štefan, Melovič Stanislav

Uznesenie č. 231/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe volí
Predsedu Komisie pre výstavbu Šmitala Radoslav
Členov Komisie pre výstavbu: Jobek Ľubomír, Šunderlík Peter st., Ing. Vranka Juraj, Ing.Bernadič Martin

Uznesenie č. 232/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe volí
Predsedu Komisie pre kultúru a mládeža sociálnych vecí: Podhradská Anna
Členov Komisie pre kultúru a mládež a sociálnych vecí: Bálešová Marta, Kolesárová Zuzana
Valúšková Silvia

Uznesenie č. 233/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe volí
Predsedu Komisie pre šport: Mikuška Jozef
Členov Komisie pre šport: Lukáčik Ivan, Brezniak Ján, Greguš Dalibor, Krieger Vladimír, Závodný Juraj

Uznesenie č. 234/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe volí
Redakčnú radu: Ing. Mellen Ladislav, Bálešová Marta, Podhradská Anna, Šunderlíková Mária
PhDr. Líšková Miroslava, Brezniak Ján, Greguš Dalibor, Ing. Bernadičová Marcela

D: Zriaďuje
Uznesenie č. 235/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe zriaďuje Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Čabe

Uznesenie č. 236/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe zriaďuje Komisiu pre verejný poriadok
Uznesenie č. 237/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe zriaďuje Komisiu pre výstavbu

Uznesenie č. 238/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe zriaďuje Komisiu pre kultúru a mládež

Uznesenie č. 239/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe zriaďuje Komisiu pre šport
Uznesenie č. 240/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe zriaďuje Redakčnú radu

E: Schvaľuje
Uznesenie č. 241/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zákona číslo 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientu 1,83 zvýšený indexom 1,3

Uznesenie č. 242/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet na r. 2011

F: Poveruje
Uznesenie č. 241/2010 Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Jozefa Mikušku, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Návrhová komisia v zložení: Mgr. Daniela Halvoníková, Jozef Mikuška,Radoslav Šmitala


Obecné zastupiteľstvo v Čabe na svojom zasadnutí dňa 15.12.2010
A: prerokovalo a schválilo:

VZN obce Čab č.1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN obce Čab č. 2/2010 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čab

VZN obce Čab 3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

                                                                                      Ing. Ladislav Mellen
                                                                                         starosta obce

 

 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka