Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne stránky obce Čab

Elektronická úradná tabuľa

Upozornenie pre majiteľov psov na území Obce ČabVytlačiť
 

Obec Čab, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto dôrazne žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území Obce Čab, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich rodinných domoch a dvoroch a neumožňovali  tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce predovšetkým však malé deti a starších občanov.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich dvoroch a rodinných domoch.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Čab je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čab č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov  za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 €.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!


 
 

Mobilná aplikácia

dnes je: 19.9.2018

meniny má: Konštantín

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka