Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Žiadosti na stavebné konanie

Adresa: Spoločný stavebný úrad, Dlhá 6, 949 01 Nitra

            tel. číslo: 037/6534116, e-mail: spolopng@stonline.sk

Pracovníci: Ing. Alžbeta Žitňanská, Martina Piršelová, Peter Vranka

Pracovná doba Spoločného stavebného úradu v Nitre

  • Pondelok  7:00 - 15:30
  • Utorok       konania mimo admin. kancelárie
  • Streda      7:00 - 15:30
  • Štvrtok     konania mimo admin. kancelárie
  • Piatok      7:00 - 13:00

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO
 ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia-fo.rtf (26.9 kB) (26.9 kB)

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PO
 ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia-po.rtf (33.2 kB) (33.2 kB)

 
Vydanie súhlasu §120
 Vydanie súhlasu §120.pdf (367.4 kB) (367.4 kB)

 
Žiadosť o vydanie územného povolenia
 Ziadost_o_umiestneni_stavby.pdf (197.1 kB) (197.1 kB)

 
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
 vyjadrenie-vlastnika-susednej-nehnutelnosti.rtf (9.6 kB) (9.6 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia FO
 navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia-fo.rtf (25.3 kB) (25.3 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia PO
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia PO.pdf (382.2 kB) (382.2 kB)

 
Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania
 Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania.pdf (278.5 kB) (278.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie vjazdu z cesty a miestnej komunikácie
 Žiadosť o povolenie vjazdu z cesty a miestnej komunikácie.pdf (274.8 kB) (274.8 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.rtf (60.1 kB) (60.1 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby - prípojky
 Ohlásenie drobnej stavby - prípojky.pdf (268.5 kB) (268.5 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav.rtf (50.9 kB) (50.9 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 ziadost-o-povolenie-na-odstranenie-stavby.rtf (32.5 kB) (32.5 kB)

 
Žiadosť o rozkopávku
 ziadost-o-rozkopavku.rtf (11.6 kB) (11.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečistenia
 žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečistenia.pdf (227 kB) (227 kB)

 
Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia
 ziadost_o_suhlas_na povolenie stavby malého zdroja znečistenia.rtf (22.1 kB) (22.1 kB)

 
Žiadosť o potvrdenie o existencii stavby
 žiadosť o potvrdenie o existencii stavby.pdf (984.4 kB) (984.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - domová studňa
 Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - domová studňa.pdf (695.2 kB) (695.2 kB)

 
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
 Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby.pdf (490.6 kB) (490.6 kB)

 
Žiadosť o vyjadrenie - vodná stavba
 Žiadosť o vyjadrenie vodná stavba.pdf (425.9 kB) (425.9 kB)

 
Žiadosť o záväzné stanovisko obce v zmysle § 4 zák. č. 3691990 Zb. o obecnom zriadení k vodným stavbám
 Žiadosť o záväzné stanovisko obce v zmysle § 4 zák. č. 3691990 Zb. o obecnom zriadení k vodným stavbám.pdf (428.9 kB) (428.9 kB)

 
Prehlásenie stavebného dozoru
 Prehlásenie stavebného dozoru.pdf (260.6 kB) (260.6 kB)

 

Žiadosti všeobecné

Obec Čab, Obecný úrad, Čab 1, 951 24

Informácie osobne, telefonicky na tel. číslo: 037/7894388, 7894370

                mailom ivana.cemanova@obeccab.sk, balesova@obeccab.sk

 

 


 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

Žiadosť - Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

 

Usmernenie z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy- domáce zabíjačky

Dodatok č.1 k usmerneniu RVPS Nitra

 
Usmernenie - domáce zabíjačky

 

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka