Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Čab » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-100 z 678
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Z72/2018MPSVR SR, Špitálska 4,6,8, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 151/2018dotácia na kúpu motorového vozidla na výkon opatrovateľskej služby9 000,00 €4.9.2018nestanovený
Z71/2018Čapkovič Ivan, ČabNájomná zmluva č. Z71/2018nájomná zmluva na 1-izbový byt v 12 bj0,00 €1.9.2018nestanovený
Z70/2018Rolinec Stanislav, Lakšárska Nové VesZmluva o dodávke vody z verejného vodovodudodávka obecnej vody0,00 €8.8.2018nestanovený
Z69/2018SAŽP, Tajovského 28, Banská BystricaZmluva č. 18/POD-403/18dotácia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu na Revitalizáciu verejného priestranstva4 637,02 €7.8.2018nestanovený
Z68/2018Hudecová Diana Mgr.Zmluva o dodávke obecnej vody č. Z68/2018dodávka obecnej vody0,00 €31.7.2018nestanovený
Z67/2018Lazíková Jarmila, ČabKúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zakonníka kúpa obecného pozemku70,09 €27.7.2018nestanovený
Z66/2018Prima Banka ŽilinaZmluva o grantovom účtezriadenie grantového účtu0,00 €27.7.2018nestanovený
Z65/2018SOZA, BratislavaHromadná licenčná zmluvalicenčná zmluva na podujatie Cyrilometodejské slávnosti obce Čab0,00 €27.7.2018nestanovený
Z64/2018MAGNA ENERGIA a.sZmluva o dodávke elektrinydodávka elektriny0,00 €12.7.2018nestanovený
Z63/2018MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská BystricaZmluva o Spracúvaní osobných údajovochrana osobných údajov0,00 €12.7.2018nestanovený
Z62/2018SOZA, BratislavaHromadná licenčná zmluvalicenčná zmluva na podujatie Deň detí0,00 €12.7.2018nestanovený
Z61/2018Moravanský Milan, Janova Ves 184, Klátová Nová VesZmluva o dielo č. Z61/2018zhotovenie diela Rekonštrukcia sochy Panny Márie v rámci projektu Revitalizácie verejného priestranstva 2 200,00 €5.7.2018nestanovený
Z60/2018Základná škola s materskou školou Lužianky, Sasinkova 1, LužiankyZmluva o príprave stravy príprava stravy pre MŠ Čab0,00 €30.6.201813.7.2018
Z59/2018LED-SOLAR s.r.o., Lesnícka 2/A, PrešovZmluva o výpožičke hnuteľných vecí č.92/2018zapožičanie 3 ks svietidiel na verejné osvetlenie0,00 €30.6.2018nestanovený
Z58/2018DOCTOR 4U s.r.o. Nitra, J.Kráľa 120, NitraZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čab v roku 2018dotácia z rozpočtu obce na zdravotnú strostlivosť0,00 €30.6.2018nestanovený
Z57/2018SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácieodber plynu0,00 €18.7.2018nestanovený
Z56/2018Ing. Ondruška Anton, ČabZmluva o dodávke obecnej vody č. Z56/2018dodávka obecnej vody0,00 €30.6.2018nestanovený
Z55/2018Zrubcová Mária, ČabNájomná zmluva ev.č. Z55/2018prenájom hrobového miesta0,00 €27.6.2018nestanovený
Z54/2018Zrubcová Mária, ČabNájomná zmluva ev.č. Z54/2018prenájom hrobového miesta0,00 €27.6.2018nestanovený
Z53/2018WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2a, ZvolenZmluva o Spracúvaní osobných údajovochrana osobných údajov0,00 €21.6.2018nestanovený
Z52/2018Krajčovičová Jana, Čab 156Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľomspracovanie osobných údajov0,00 €21.6.2018nestanovený
Z51/2018ÚNSK, Rázusova 2a, NitraZmluva č. 313/2018/ o poskytnutí dotácie na podporu kultúrydotácia na Cyrilometodejské oslavy obce1 000,00 €7.6.2018nestanovený
Z50/2018AMIRE s.r.o. LeviceZmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania Z50/2018poskytovanie služieb VO na projekt Prístavba MŠ, zvýšenie kapacity2 000,00 €13.6.2018nestanovený
Z49/2018Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNFP na projekt Prístavba MŠ v obci Čab, zvýšenie kapacity 157 790,15 €14.6.2018nestanovený
Z47/2018Západoslovenská distribučná a.s. BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie odberného miesta0,00 €6.6.2018nestanovený
Položky 76-100 z 678
Zmluvy » subjekt: Obec Čab, Materská škola » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
83/2014Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, BratislavaZmluva o výpožičke výpožička interaktívnej tabule projektoru, notebooku Lenovo , farebnej tlačiarne0,00 €3.7.2014nestanovený
75/2014Metodicko-pedagogické centrum, BratislavaZmluva o účasti na projekte č. 10164/26120130025realizácia Národného projektu pod názvom Aktivizujúce metódy vo výchove0,00 €11.6.2014nestanovený
ÚvodÚvodná stránka