Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestny spolok SČK v Čabe

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

 

Základným poslaním SČK je predchádzať a zmierňovať utrpenie všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie. Vo svojej činnosti sa riadi princípmi hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorými sú humanita, nestrannosť, neutralita , nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť. Základnými organizačnými jednotkami SČK sú miestne spolky, združené do vyššej organizačnej jednotke,ktorým je Územný spolok Slovenského Červeného kríža. Sídlo nášho Územného spoloku je v Nitre, Vajanského ul.č. 7. Má pôsobnosť v okrese Nitra a Zlaté Moravce. Združuje 43 miestnych spolkov s počtom 3920 členov. Členom SČK sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov,alebo právnická osoba So sídlom na území Slovenskej republiky. Prioritou v činnosti SČK je :
- Organizácia darcovstva krvi, výchova,propagácia,oceňovanie mnohonásobných darcov
- Podielať sa na civilnej ochrane obyvateľstva
- Školenia a kurzy prvej pomoci pre rôzne kategórie občanov,  uchádzačov o vodičské oprávnenie a vodičov;
- Zdravotnícka výchova v predškolských zariadeniach,základných a stredných školách
- Príprava dobrovoľných zdravotníkov a zabezpečovanie zdravotníckych služieb na rôzne masové podujatia
- Poskytuje sociálne služby a výpomoc odkázaným v rámci „susedskej výpomoci“ dobrovoľnými opatrovateľkami SČK
V čase vojny alebo vojnového stavu SČK pôsobí najmä ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenských zdravotníckych zariadení a útvarov,ako pomocná vojenská zdravotnícka služba podľa Ženevských konvencií a dodatkových protokolov.

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Čabe bol založený 26 marca 1956. Na podnet miestneho katolíckého kňaza Alexeja Piovarčiho, učiteľky Antónie Grauzovej, pani Anny Vrankovej a ostatnými občanmi z Čabu.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža má tento rok 140 členov, z toho sú 5 muži. V súčasnosti je zameraný hlavne na školenie prvej pomoci, zdravotnícke prednášky s obvodným lekárom, autobusové zájazdy na termálné kúpaliská, divadelné predstavenia, fašiangové posedenia, zbierky organizované SČK. Ďalej na zbieranie šatstva pre deti s Klasova a charitu v Nitre, poskytovanie prvej pomoci lekárničkami miestneho spolku v kresťanských táboroch ERKO, pri všetkých akciách v obci, meranie krvného tlaku, , turistika, tenis, spolupráca s materskou školou napr. pri súťaži Evička nám ochorela, spolupráca so základnou školou, pre mladých zdravotníkov, Europska kampaň -Máš len jeden život...tak si ich chráň!, návštevy u svojich starších členiek a dobrovoľná opatrovateľská činnosťv rámci susedskej výpomoci, spolupráca s obecným úradom na všetkých úsekoch činnosti a všetkými organizáciami v obci, darcovstvo krvi, posedenie s darcami s kultúrnym programom, získavanie prvodarcov.
Obec Čab sa môže pochváliť ocenenými mnohonásobnými darcami
– zlatou plaketou prof. MUDr. J. Jánskeho je ocenený pán Jozef Mikuška
- striebornou plaketou sú ocenení pani Marta Pešková, Peter Zelenák
– bronzovú plaketu pani Viera Babuliková, Jaroslav Fuska, Mário Fuska, Roman Fuska, Eva Laziková, Janka Peťková.
Zakladateľ Hanry Dunant povedal „Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie o dobrotu a lásku,s odvahou a nádejou,že svet bude bez vojen a budeme žiť v mieri.“

Dňa 23.2.2013 sa uskutočnilo výročné zhromaždenie členov MS SČK. Na tejto schôdzi bol zvolený nový výbor v zložení predsedkyňa Zuzana Kolesárová, podpredsedkyňa Jana Matušíková, pokladníčka Eva Nováková, členky Petra Okšová, Lucia Hnilková, revízor Mária Jobeková.

Ocenení darcovia krvy v obci Čab

- zlatou plaketou prof. MUDr. J. Jánskeho je ocenený pán Jaroslav Fuska
- striebornou plaketou sú ocenení pani Róbert Moravčík
– bronzovú plaketu František Ondrejička, Lenka Zelenáková

 

Predsedkyňa MS SČK v Čabe:   Zuzana Kolesárová

                                                     t.č. 037/7894370

                                                    mail: info@obeccab.sk

 

                                                                                                   
 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka